Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv

Aptauja par bukleta „Tavu iespēju „ABC”” izveidi

Projekta „Tavu iespēju “ABC”” ietvaros tiks izdots buklets „Tavu iespēju „ABC”” ar mērķi veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas veidošanas procesos pašvaldību līmenī, iedzīvotāju iesaistīšanos biedrību, nodibinājumu (NVO, fondu) darbībā, rosinot sabiedriskās organizācijas paplašināt biedru loku un iesaistīt mērķa grupas. Lai noskaidrotu mērķa grupu vajadzības un vēlmes bukleta „Tavu iespēju „ABC”” kvalitatīvai izveidei, lūdzam atbildēt uz sekojošiem jautājumiem!

Aptaujas lapa