Jauniešu ieguldījums „Latgales tilta” veidošanā

 

No 2013. gada 2. decembra 10 jaunieši kā brīvprātīgie aktīvi iesaistījušies projekta „Tavu iespēju ABC” realizēšanā.

Brīvprātīgie jaunieši piedalās četru jauniešu starpkultūru avīžu numuru veidošanā, ievērojot līdztiesības, cilvēktiesību un dažādības principus, vēršoties pret naida runas, rasisma un diskriminācijas izpausmēm sabiedrībā. Viņi aktīvi komunicē (elektroniski un skaipā) ar jauniešiem, kuri piedāvā savus rakstus jauniešu starpkultūru avīzei, kā arī palīdz avīžu redaktoram organizēt rakstu iesniegšanas procesu, atlasot veiksmīgākos, interesantākos un aktuālākos rakstus.

Savas darbības rezultātā jaunieši ir atraduši tās tēmas, kas satrauc mūsdienu pusaudžus un jauniešus. Kā vienmēr, nemainīgi aktuāli ir savstarpējo attiecību jautājumi, dabas aizsardzības, atkritumu pārstrādes, cilvēku nodarbinātības – bezdarba problēma. Taču ir atrastas arī neparastas „rozīnītes”- izrādās, mūsdienu jauno paaudzi satrauc tas, kas šobrīd tiek pieļauts internetvietnēs, - pazemošana, apmelošana, rupjības, naida celšana un kurināšana starp cilvēkiem.

Cilvēki parasti uzskata, ka viņu dzīve uzvedība virtuālajā un īstajā pasaulē ir divas dažādas lietas. Patiesībā tās ir cieši saistītas - apmainīšanās ar īsziņām, e-pastiem vai sazināšanās sociālajos tīklos ir neatņemama sastāvdaļa tam, kā mēs veidojam attiecības cits ar citu. Taču anonimitāte, kas iespējama internetā, vedina cilvēkus uz rīcību, kas viņiem būtu neiedomājama, tiekoties klātienē. Tehnoloģija var ietekmēt un mainīt to, kā mēs uzvedamies, tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka tādas pamatvērtības kā cieņa pret citu cilvēku privāto dzīvi, viņu jūtām un īpašumu ir tikpat svarīgas virtuālajā pasaulē kā reālajā dzīvē.

Bieži tiek aizmirsts, ka tie, par kuriem tiek izteikti aizvainojoši komentāri internetā, ir konkrēti cilvēki ar domām un jūtām. Parasti tas notiek tāpēc, ka nekas, kas modinātu mūsos iejūtību, piemēram, sejas izteiksme vai balss, nav nedz redzama, nedz dzirdama. Turklāt virtuālajā pasaulē ir vietas, kuru apmeklētāji tiek iedrošināti uz nepieņemamu rīcību sākot, piemēram, ar apsaukāšanu un kaitināšanu un beidzot ar draudiem un naidīgiem komentāriem. Apturēt to ir grūti, taču katrs interneta lietotājs var iemācīties atpazīt šādu uzvedību, un izvairīties no tās, neiesaistoties sarunā. Un katram vienmēr jābūt gatavam atbildēt par savu rīcību!