Aktualitātes

 • Kursi – ceļš uz savstarpējo sapratni.

  Lai veicinātu Latvijas valstspiederīgo iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” projekta „Tavu iespēju „ABC””, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros, piedāvāja 120 akadēmisko mācību stundu latviešu valodas un kultūrvēstures kursus Daugavpils un tuvāko novadu iedzīvotājiem.Laika posmā no 2014. gada marta līdz jūnija vidum projekta ietvaros tika nokomplektētas 4 latviešu valodas un kultūrvēstures kursu grupas pa 15 cilvēkiem katrā grupā (kopā 60 cilvēki) un novadītas 120 akadēmisko mācību stundu apjoma nodarbības. Kursi notika Dagdā (Krāslavas novads), Medumos (Daugavpils novads) un 2 grupas Daugavpilī.Latviešu valodas apguves un kultūrvēstures kursu mērķis – uzlabot latviešu valodas zināšanas un prasmes gan sarunvalodā, gan gramatikā, iepazīstināt ar dažādiem latviešu tautas vēstures un kultūras faktiem.
 • Laikraksti „Hallo, Latvija!” – palīgs trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā

  Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija – 2014!”. Projekta laikā ir izdoti trīs 2014.gada avīžu „Hallo, Latvija!” numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā.
 • Trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus aicina uz bezmaksas konsultācijām un informatīvajiem pasākumiem

  Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!” ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus, nepilsoņus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi.

  Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

 • Ar projekta „Hallo, Latvija - 2014!” palīdzību uzlabos trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā

  Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija – 2014!”.
 • Uzaicinājums Trešo valstu valstspiederīgajiem!

  Uzaicinājums Trešo valstu valstspiederīgajiem!

  Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!” ietvaros aicina Trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi. Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

 • 2014.gada 13. un 14. martā Daugavpilī notika 2 dienu seminārs „Veiksmīgas publicitātes nosacījumi”

  2014.gada 13. un 14. martā Daugavpilī notika 2 dienu seminārs „Veiksmīgas publicitātes nosacījumi”, ko vadīja biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse politikas koordinatore Inta Šimanska un projektu asistente Anita Īvāne. Seminārs tika organizēts projekta „Tavu iespēju ABC” ietvaros.Seminārā piedalījās biedrību - „Krāslavas rajona partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Attīstības aģentūra “Pieci” – deleģētie pārstāvji: iesaistītie dalībnieki, darbinieki, biedri, dibinātāji.