Biedrības „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” vadības komandas (daži nozīmīgākie) izstrādātie un īstenotie projekti, organizētie pasākumi

2006/2007 

Projekts „My place – my choice.” (5 valstu jauniešu apmaiņa) Vroclavā, Polijā (izstrāde un ieviešanas vadība partnerībā ar Polijas NVO), Eiropas Komisijas programmas „Youth in Action” atbalsts, ieviesējinstitūcija – Daugavpils 17. vidusskola

2006/2007

Projekts „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi inženierzinātņu specialitātē Daugavpils Universitātē” (izstrāde un ieviešanas vadība), Eiropas Sociālā Fonda finansiāls atbalsts, ieviesējinstitūcija – Daugavpils Universitāte

2005/2007

Projekts „Izglītības programmu „Galdniecības izstrādājumi”, „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas” profesionālo priekšmetu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde.” (izstrāde un ieviešanas vadība), Eiropas Sociālā Fonda finansiāls atbalsts, ieviesējinstitūcija – Daugavpils Mežciema arodskola

2005/2006

Projekts „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Daugavpilī” (izstrāde un ieviešanas vadība), Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts, ieviesējinstitūcija – Daugavpils 17.vidusskola

2005

Projekts „Pūce” (izstrādes un ieviešanas konsultācijas), Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts, ieviesējinstitūcija - Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

2005/2007

Skolotāju sadarbības projekti Daugavpils novadā (izstrāde un ieviešanas vadība), Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) finansiāls atbalsts

2004/2007

LVAVA darba izvērtēšanas konferences Daugavpilī (organizēšana un vadība), LVAVA finansiāls atbalsts

2003/2004

Projekts “Kvalitatīva izglītība integrācijas veicināšanai lauku rajonos” (izstrāde un ieviešanas vadība), Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts, ieviesējinstitūcija Daugavpils rajona padome

2004/4

Integrācijas pasākums “Daudzkultūru gadatirgus Daugavpilī” (organizēšana un vadība), LVAVA finansiāls atbalsts

2003/2004

Žurnāls (jauniešiem) „TILTS” (Daugavpils-Krāslava, Daugavpils-Rēzekne) (koordinēšana), LVAVA/PHARE finansiāls atbalsts

2002/2004

EK Programmas “Youth” apmācību semināri Jūrmalā (Latvija),Gozo (Malta), Vroclavā (Polija), (izstrāde, vadīšana)

Dažādu semināru tālākizglītības semināru pieaugušajiem (LAT2, LAT2 metodikas, bilingvālo kursu, starpkultūru izglītības semināru, nometņu), skolēnu vecākiem, jauniešiem organizēšana un vadīšana.